Чернігівська область
м. Новгород-Сіверський,
вул. Слобідська, 1

квитки онлайн

Віра Франчук.

17 січня 1932 р. народилась Віра Франчук — українська мовознавиця, докторка філологічних наук. Авторка праць з історії східнослов’янських мов та слов’янського мовознавства, давньоруського літописання й «Слова о полку Ігоревім», джерелознавства козацької доби.
Словознавчі роботи В. Франчук, присвячені давньоруській пам’ятці, досліджують різні версії походу князя Ігоря Святославича з Іпатіївського та Лаврентіївського літописів.
Багато з висловлених Франчук ідей було узагальнено та розвинено в книзі «Літописні оповіді про похід князя Ігоря». Дослідницею запропонований системний - текстологічний, лінгвістичний та стилістичний аналіз літописних текстів, що містять повідомлення про похід Ігоря Святославича. Особливий розділ книги присвячений відображенню походу в мініатюрах Радзивіллівського літопису ХV ст. та Лицьового зводу XVI ст. До дослідження додаються тексти літописних фрагментів, деякі з них переведені сучасною українською мовою.

наверх