Чернігівська область
м. Новгород-Сіверський,
вул. Слобідська, 1

квитки онлайн

Михайло Рклицький.

10 вересня 1862 року в с. Погребки народився Михайло Рклицький – історик, статист, краєзнавець, літератор. Походив з родини священників Новгород-Сіверщини. В 1884 році закінчив Чернігівську духовну семінарію та вступив на юридичний факультет Харківського університету. В 1888 році за участь у студентських заворушеннях був засланий до Сибіру. Повернувшись із заслання, Михайло Васильович працював у Новгороді- Сіверському, а з 1898 року – секретарем Полтавської Губернської Земської Управи. З 1902 року керував Статистичним бюро. Товаришував з полтавськими літераторами. Автор низки праць з історичної економіки й статистики Лівобережної України. Головні з них: «Землевладение в Полтавской губернии» (1908), «Казаки Золотоношского уезда по данным Румянцевской описи» (1909).
Для істориків та краєзнавців Новгород-Сіверщини інтерес становить збірка «Город Новгород - Северский. Его прошлое и настоящее», надрукована в 1900 році. Рклицький, виступаючи в якості кореспондента Міністерства землеробства, отримав відомості про наявність в місті промислових закладів: два маслобійних парових, один костопалений, три цегляних та два шкіряних заводи. В самому місті знаходиться одна каменоломня, вапняні заводи - в десяти верстах від міста. Далі додає детальні таблиці «Ремесла і промисли місцевого населення». Як статист наводить дані про чисельність населення Новгород-Сіверського на кінець 1897 року. В місті проживало 9000 чоловік , з них 3000 євреїв. Також зазначає, що грамотність містян на початок 1897 року складала 44% від усього населення. Провінційний Новгород- Сіверський мав чоловічу, жіночу гімназії, духовне училище, міське та земське училища, церковно-приходську школу та братство св. Димитрія Ростовського. Це не було дивним, бо протягом багатьох століть місто було культурно- просвітницьким центром.
Михайло Рклицький друкував свої статті та оповідання в «Киевской Старине»
Помер 21 травня 1929 року. Похований на Лук’янівському кладовищі в Києві.

наверх