Чернігівська область
м. Новгород-Сіверський,
вул. Слобідська, 1

квитки онлайн

Михайло Брайчевський.

6 вересня річниця від дня народження Брайчевського Михайла Юліановича. Доктор історичних наук, визначний археолог, мистецтвознавець, нумізмат, громадський діяч.
М.Брайчевський досліджував історію східного слов’янства та Древньої Русі, середньовічну історію України, історію культури, літератури, мистецтва. Як справжній громадянин і патріот, він завжди брав активну участь у суспільно-політичних процесах, які відбувалися в Україні, був одним із засновників Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.
Не оминув дослідник і проблему автентичності і авторства безцінної пам’ятки давньоруської літератури «Слова о полку Ігоревім». В своїй монографії «Автор «Слова о полку Ігоревім» та культура Київської Русі» український вчений доводить тезу про створення пам’ятки безпосередньо після провалу походу Ігоря Святославича в степ, ймовірно в 1187 році і далі, докладно, характеризує вік і походження автора Ігоревої пісні. На думку М.Брайчевського, це був тридцятирічний, освічений чоловік, за походженням і становою приналежністю з вищих, боярсько-дружинних верств, можливо з Галичини, який під час написання перебував у Києві.

наверх