Чернігівська область
м. Новгород-Сіверський,
вул. Слобідська, 1

квитки онлайн

Іван Огієнко.

14 січня народився Іван Огієнко - історик, мовознавець, письменник, перекладач, міністр освіти та ісповідань УНР, митрополит Української автокефальної церкви. Переклав українською давньоруську поему «Слово о полку Ігоревім». Переконливо довів: ""Слово о полку Ігоревім" – це незабутня дорогоцінна літературна пам’ятка українського походження, автором якої є українець, учасник Ігоревого походу, людина начитана, що добре володіла мистецтвом слова". Вперше переклад було надруковано в 1949 р. в канадському Вінніпезі, друге доповнене видання вийшло в 1967 р. І.Огієнко зробив спробу адаптувати давньоруський текст до норм сучасної української літературної мови, не повторюючи поетичних і смислових знахідок своїх попередників. Автор добре знав давнє віршування, зокрема біблійний вірш (він переклав Біблію українською мовою, деякі частини віршами). Іван Огієнко використав силабо-тонічний вірш, текст розбив на строфи з чіткою римою. Перемінний ритм наближає переклад до тональності «Слова». Іван Огієнко відстоював думку, що "Слово" відразу було написано як книжний твір і ходило в рукописах, а не було усним народним твором, ніби тільки пізніше записаним. Можливо, що "Слово" співалося, а невіршовані його частини переказувалися речитативом. Поет співав свою поему в супроводі музичного інструменту. Монографія професора І. Огієнка "Слово про Ігорів похід" – це утвердження величі українського письменства у світовому контексті.

наверх