Краєзнавчий музей

 

Вас вітає Новгород-Сіверський
краєзнавчий музей

Новгород-Сіверський краєзнавчий ( художній ) музей заснований в 1920 р. з ініціативи повітового відділу Наросвіти. Розміщувався на квартирі місцевих краєзнавців Абрамових і мав понад тисячу експонатів. Згодом музею було виділене нове приміщення в домі купця Файнберга ( будинок друкарні). В 1922 р. за відсутністю коштів на опалення  був переведений до колишньої чоловічої гімназії і об’єднаний з педагогічним. Музей успадкував частину зібрання старожитностей відомого мецената і колекціонера сер. ХІХ ст. М.Судієнка і складався з трьох відділів: археологічного, художнього та церковної старовини.

           В 1929 р. з оголошенням Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря державним історико-культурним заповідником музей переведено до заповідника і розташовано в будинку колишньої духовної семінарії, де і знаходився до початку Великої Вітчизняної війни. Музейні фонди налічували понад 40 тис. експонатів. Мали багату колекцію зброї, палеонтологічних знахідок, предметів побуту. Довгий час музей очолював його перший директор Гапеєв Степан Антонович. Створений ним краєзнавчий гурток брав участь у  виявленні і обстеженні пам’яток історії та культури, археологічних розвідках і розкопках, етнографічних експедиціях. Музей був значним культурним і краєзнавчим осередком на Новгород-Сіверщині.

          Під час фашистської окупації музей був пограбований, значна кількість експонатів вивезена. Вдалося зберегти лиш незначну частку, яка й стала основою для відтворення музею після визволення міста. Втім, за рішенням вищих органів в 1954 р. музей закривається, а його експонати передаються до Сосницького краєзнавчого музею. Повторне відкриття музею відбулося лише через 12 років завдяки наполегливості краєзнавців Л.В.Хоткевича, М.П.Гребенка, П.Л.Шелеста, В.М.Волкова, В.М.Варди, С.П.Санжари та ін. В 1968 р. Колегією Міністерства культури УРСР музею присвоєно звання „ Народного”. В 1970 р. при проведенні Всесоюзного огляду краєзнавчих музеїв нагороджений дипломом Міністерства культури СРСР.

         З 1975 р. музей набуває статусу державного історико-краєзнавчого музею. З вересня 1990 р. зі створенням у Новгороді-Сіверському державного історико-культурного музею-заповідника „ Слово о полку Ігоревім” краєзнавчий музей на правах відділу ввійшов до складу заповідника.

       За час існування краєзнавчого музею зібрано чимало оригінальних експонатів, підібрано цікаві колекції археології, нумізматики, етнографії та побуту, декоративно-прикладного мистецтва, фото - та документальна групи. В його фондосховищах зберігається близько 30 тис. експонатів. Понад 2 тис. з них представлені в експозиції, яка розкриває історію краю з прадавніх часів і до наших днів.

 

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,

квитки онлайн