До дня пам'яті жертв політичних репресій

 Згадуючи страшні роки
Двадцяті, тридцяті і сорокові роки минулого століття, які радянські історики називали «золотими» роками Радянської влади, залишили по собі дуже страшні згадки. Це були роки масових репресій тодішньої влади проти тих, хто ту владу не признавав і тих хто признавав її, але не завжди був згоден з нею. В ті роки противників радянської влади нагороджували такими прозвищами, як «шпигуни», «троцькісти», «саботажники», «куркулі» та іншими. Читачів тодішніх газет обробляли численними повідомленнями і статтями Генерального секретаря ЦК КПРС Йосипа Сталіна та його поплічників -В.Молотова, Л.Кагановича, Л.Беріі, А.Жданова, Г. Маленкова , які керувалися ідеями Й.Сталіна. Головною думкою однієї з них було те, «…що з просуванням будівництва соціалізму класова боротьба буде жорстокішою». Репресії набирали обертів ще при житті В.І. Леніна і закінчилася після смерті Й.Сталіна у 1953 році. Провідниками і виконувачами репресій були органи ГПУ, НКВС, прокуратура, суди, трибунали. Головні виконавці: Генеральний прокурор СРСР О. Вишинський, керівники НКВС Генріх Ягода (1934-1936), Микола Єжов (1936-1938), Лаврентій Берія (1938-1953). Якщо репресованих не розстрілювали, то висилали у Соловецький концтабір , «Солаг», «Дальлаг» та інші табори.

До 100-річчя краєзнавчого музею та 130-ї річниці з дня народження його першого директора С.А.Гапеєва.

  Народився Степан Антонович Гапеєв 10 травня 1890    р. в місті Одеса. Після закінчення гімназії подальше    навчання продовжив у Одеському художньому училищі, де здобув освіту за фахом «вчитель середніх навчальних закладів». Але працювати в освіті не довелось через призов на службу до царської армії в 1914 році. Після демобілізації в 1918 році разом з дружиною переїхав у Новгород-Сіверський, де мешкали на той час батьки дружини. Саме в нашому місті розпочалась його педагогічна діяльність. Степан Гапеєв влаштувався у міську школу II ступеня на посаду вчителя графічних мистецтв. Він активно включився у громадсько-політичне життя Сіверщини, брав участь у музично-театральному гуртку (пізніше Новгород-Сіверьскому театрі), який очолював відомий актор, режисер і меценат А.А. Асінг. За ініціативою повітового відділу народної освіти в травні 1920 року в приміщенні семирічної школи було відкрито художньо-історичний музей. Очолити новостворений заклад завідуючий відділом А.Е. Лосик запропонував Степану Гапеєву. Головне завдання музею полягало у збиранні та збереженні історико-культурної спадщини. Музей успадкував частину зібрання старожитностей відомого мецената і колекціонера середини XIXст. М. Судієнка і складався з трьох відділів: археологічного, художнього та церковної старовини. За короткий термін С. Гапеєву разом зі співробітниками вдалося врятувати від загибелі частину церковних цінностей під час закриття місцевих храмів і монастирів, фамільних портретів та книг з колекцій поміщицьких маєтків. Було зібрано понад тисячу експонатів.

До 100-річчя краєзнавчого музею

  (Продовження)
В серпні 1944 р. музей відновлює діяльність і підпорядковується відділу освіти. Наказом завідуючого відділом освіти директором призначено вчителя Бородіна А.З. Для виявлення і повернення експонатів довоєнного музею міськрада видає Бородіну посвідчення з дозволом робити обхід квартир і установ. Посвідчення діяло з 12 серпня по 1 вересня 1944 р. Вдалося зібрати близько 25 експонатів з різних відділів довоєнного музею. Серед них була шабля сотника Судієнко..До 1946 р. був сформований колектив музею. Він складався з директора, ст. наукового співробітника, наукового співробітника і бухгалтера в одній особі, рахівника і сторожа. Для розміщення музею виділено кілька кімнат в піонерському клубі по вул. К.Лібкнехта, 30 ( зараз вул. кн.Ігоря). В 1947 р. експозиція розміщувалася в чотирьох залах загальною площею 100кв.м., де експонувалося 270 експонатів, а всього фонди нараховували 308 експонатів .

100 років краєзнавчому музею

Новгород-Сіверський історико-краєзнавчий музей – один з найстаріших музейних закладів Чернігівщини. За час існування пройшов нелегкий шлях свого становлення і розвитку. Перші ґрунтовні відомості про Новгород-Сіверщину дали «Описи Новгород-Сіверського намісництва», які уклада-лися за урядовою програмою в 1779- 1781 та в 1784-1786 роках. Вони дали поштовх до зародження інтересу спочатку до краєзнавства, а згодом і до музейної справи. З’являються праці місцевих авторів про історію міста - священика Покровської церкви Андрія Пригарі «Особое или топографическое описание города губернского Новгорода-Северского1786г.», директора головного народного училища І.І.Халанського «Топографическое описание Новгорода-Северского», старшого вчителя математики чоловічої гімназії І.М.Сбітнєва «Новгород-Сіверський». В 1899 р. побачив світ нарис М. Рклицького «Город Новгород-Северский, его прошлое и настоящее». Цікавилися минувшиною краю представники відомих на Новгород-Сіверщині родин – Туманських, Ханенків, Судієнків, і, особливо, один з них – Михайло Йосипович Судієнко – історик і гро-мадський діяч, голова Київської Археографічної комісії та ін. Колекції старожитностей і художніх творів родини Судієнків і стали основою при створенні художньо-історичного музею міста, який почав функціонувати з травня 1920р.

ДО 130-ти РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, ЛІТЕРАТУРНОГО КРИТИКА, ЛІДЕРА ПОЕТІВ-НЕОКЛАСИКІВ МИКОЛИ ЗЕРОВА

Микола Зеров – визначний літературознавець України, блискучий критик та полеміст, лідер плеяди поетів-неокласиків, першорядний майстер сонатної форми, перекладач античної поезії. Своє коротке творче життя присвятив культурно-історичному українському відродженню , яке вбачав в перейманні й розвитку кращих зразків європейської культури.
Класична пластика, і контур строгий,
І логіки залізна течія –
Оце твоя, поезіє, дорога.
Леконт де Міль, Жозе Ередія,
Парнаських зір незахідне сузір’я
Зведуть тебе у справжні верхогір’я.

Микола Зеров народився 26 квітня у м. Зіньків на Полтавщині. Його батько Костянтин Іраклійович Зеров був учителем місцевої двокласної школи, потім її директором. Мати походила з козацького роду Яреськів, що жили поблизу Диканьки. З п’яти синів Зерових (ще дві доньки) четверо стали відомими людьми: Дмитро – видатний ботанік, Костянтин – гідробіолог, Михайло – талановитий поет і перекладач (він працював під псевдонімом Михайло Орест), і Микола – теж поет. Початкову освіту Микола Зеров здобув у Зіньківській двокласній школі. З 1900 по 1903 рік М. Зеров навчався в Охтирській гімназії, а з 1903 по 1908 рік – у Першій Київській гімназії. Особливий інтерес виявляв до давньогрецької та латинської мов.

В пошуках річки Каяли - місця битви князя Ігоря

835 років минуло з того дня, як Новгород- Сіверський князь Ігор вирушив в свій трагічний похід на половців, який замість слави приніс йому поразку і втрату майже всього війська. Але скільки ще залишається відкритих питань для науковців.

Саме ці події було покладено в основу легендарного писемного шедевру 12 століття ˮСлово о полку Ігоревімˮ.

Новгород-Сіверський храм мистецтва.

   До Міжнародного дня театру, який відзначається 27 березня, безпосереднє відношення має і Новгород-Сіверський, як один з осередків театрального мистецтва Півночі України середини ХІХ – першої половини ХХ ст.
   На початку 60-х р. XIX ст. в місті почав діяти музично-драматичний аматорський театр, в якому працював український фольклорист та етнограф Опанас Маркович. Завдяки його ентузіазму і кропіткій праці культурне життя в місті набуває масового зацікавлення як серед старшого покоління, так і серед молоді .
    В 1905 р. до міста з Москви повертається А.Ассінг - палкий шанувальник театрального мистецтва, молода енергійна людина, сповнена творчих задумів та ідей. Поява неординарної, творчої, талановитої особистості завжди привертає увагу поціновувачів прекрасного та молодь. Навколо Ассінга гуртуються однодумці, з яких він створює аматорський гурток, що згодом стане Новгород-Сіверським художнім театром.

Заснування Новгород-Сіверської єпархії та духовної семінарії.

   Знищення автономії України було завершено Катериною ІІ. Імператриця маніфестом ліквідувала гетьманство і призначила генерал-губернатором Лівобережної України графа Петра Рум’янцева. Замість полків створено три намісництва: Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське.
   Відбулися зміни і в церковному устрої. 27 березня 1785 року створена Новгород-Сіверська і Глухівська єпархія та згідно територіальному розподілу визначено її нові кордони. Новгород-Сіверська єпархія складалась з повітів, які раніше належали Чернігівській: Новгород-Сіверський, Стародубський, Погарський, Мглинський, Сосницький, Суразьський, Новомістський. Глухівський, Кролевецький, Коропський і Конотопський відійшли від Київської.

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,