2019

                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

                                                                        Директор Новгород-Сіверського

                                                                        історико-культурного

                                                                        музею-заповідника

                                                                 ”Слово о полку Ігоревім”

 

                                                                                                         О.Г.Матюк

 

 

 

План роботи

Новгород-Сіверського

історико-культурного

музею-заповідника ”Слово о полку Ігоревім”

на 2019 рік

м. Новгород-Сіверський

 

 

 

                        

                            І. Основні показники плану

 

  1. Загальна кількість відвідувачів (тис.) - 37,0

 

  1. Кількість екскурсій (од.) - 950

 

  1. Кількість виставок (од.) - 16

 

  1. Кількість лекцій (од.) — 65

 

  1. Наукові публікації (од.) — 10

 

  1. Культурно-просвітницькі заходи (од.)  - 110

 

  1. Платні послуги (тис.грн.) - 145,0

 

 

                               ІІ. Організаційна робота.

 

№ 

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

 

1

Проведення оперативних нарад щодо забезпечення діяльності музею

щовівторка

Матюк О.Г.

 

2

Виготовленні  друкованої 

продукції з  історії міста

Протягом року

Радченко О.П.

 

 3

Перевірити готовність приміщень музею-заповідника до роботи в осінньо-зимовий період.

серпень

Завідувач адміністративно- господарського відділу

 

4

Складання графіків чергування по музею -заповіднику. 

постійно

Радченко О.П.

 

5

Підготовка та проведення засідань науково-методичної ради.

Один раз на місяць

Радченко О.П.

 

6

Підготовка та проведення засідань фондово-закупівельної комісії.

У разі потреби

Радченко О.П.

 

7

Підготовка виступів  на місцевому телебаченні та ЗМІ.  

Щоквартально

Відділ давньоруської літератури, краєзнавчий відділ музею-заповідника

 

8

Продовжити обмін  досвідом  з колегами з інших музеїв.

 

Протягом року

Радченко О.П.

 

9

Організація тематичних та

масових заходів, відкриття нових     

виставок.

Протягом року

Радченко О.П., завідувачі відділів музею-заповідника

 

10

Встановлення   творчих зв’язків

з    дослідниками та перекладачами „Слова о полку Ігоревім”, з метою придбання  

експонатів та формування  особистих фондів, поповнення     наукового  архіву  та бібліотеки

Протягом року

Радченко О.П., завідувачі відділів музею-заповідника

 

11

Продовження роботи з комплектування музейних колекцій, присвячених “Слову о полку Ігоревім”,  історії Спасо-Преображенського  

монастиря, історії міста та району.

Протягом року

Радченко О.П., завідувачі відділів музею-заповідника

 

12

Налагодження співпраці з представниками Інституту національної пам’яті, організація спільних заходів.

Протягом року

Радченко О.П., завідувачі відділів музею-заповідника

 

13

Продовження співпраці та організація спільних заходів (Круглих столів, наукових читань) з Навчально-науковим інститутом історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка

Протягом року

Матюк О.Г.

 

           

 

 

                                           ІІІ. Науково-дослідницька робота.

                     

 

Назва заходу

Термін

виконання

 Відповідальний

 

 

2.

Робота над дослідженням історії сіл Новгород -Сіверщини. Написання реферату.

І квартал

Авдієнко Н.П

 

 

3.

Розроблення тексту екскурсії “Мальовнича Новгород-Сіверщина”.

І квартал

Авдієнко Н.П

 

 

4.

Підготувати доповіді та взяти  участь  у наукових  читаннях,  присвячених 350-річчю підписання ˮГлухівських статейˮ 1669р. (м. Глухів).     

березень

Радченко О.П.,

Авдієнко Н.П.

наукові співробітники

 

 

5.

Збір та дослідження матеріалів про селітряне виробництво на Новгород -Сіверщині в ХУІІ-ХУІІІ століттях.

протягом року

Авдієнко Н.П

 

 

6.

Продовження роботи з дослідження історії підприємств і установ міста. Написання реферату.

перше півріччя

Приход С.М.

 

 

7.

Збір та дослідження матеріалів про виробництво кахлів на Новгород-Сіверщині.

протягом року

Приход С.М.

 

 

8.

Збір та дослідження матеріалів і документів про події революції 1917-1921 років на Новгород- Сіверщині.

протягом року

Приход С.М.

 

 

9.

Дослідження матеріалів про повстанські загони та спротив радянській владі на Новгород-Сіверщині  в 1920-30-х роках. Написання реферату.

перше півріччя

Провозін П.В.

 

 

10

Збір  матеріалів для дослідження репресій на Новгород-Сіверщині в 1919-1954 роках.

протягом року

Провозін П.В.

 

 

11

Дослідження матеріалів про діячів Центральної Ради – вихідців з Новгород-Сіверщини та пов’язаних з Новгород-Сіверщиною.  

друге півріччя

Провозін П.В.

 

 

12

Збір та дослідження матеріалів про приєднання північних повітів Чернігівщини до УНР.

протягом року

Провозін П.В.

 

 

13

Продовження збору хронології Новгород -Сіверщини.

протягом року

Провозін П.В.

 

 

14

Розробити ТЕПи:                                                                        а) пересувної виставки ˮАфганістан – мій біль і пам’ятьˮ;                                                                                          б) виставки в музеї ˮІ на тім рушниковіˮ; в)реекспозиції розділу ˮУкраїнський народний побутˮ;                                                                                     г) виставки виробів Народних майстрів народної творчості Новгород –Сіверщини;

д) пересувної виставки до 75-річчя звільнення України від нацистів ˮНовгород -Сіверці в боях за Українуˮ;

е) Виставка до 200-річчя з дня народження П.Куліша.

 

січень

 

березень, квітень

 

червень

 

 

вересень

 

липень

 

Приход С.М.

 

Авдієнко Н.П

 

 

Приход С.М.

 

 

Авдієнко Н.П

 

 

15

Спільно    з  Навчально-науковим інститутом історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка організувати та проведести науково – популярні читання до 200 – річчя з Дня  народження П.Куліша.                 

серпень

 Матюк О.Г.

Радченко О.П.

Авдієнко Н.П.

 

 

16

Забезпечити підготовку та проведення краєзнавчих читань до 120-річчя з дня народження О.П Оглоблина                                          вересень

вересень

Радченко О.П.,

Авдієнко Н.П.

 

 

17

Забезпечити підготовку та проведення генеалогічних читань ˮРодові таємниці Сіверянського краюˮ.

вересень

Матюк О.Г.

Радченко О.П.

Авдієнко Н.П.

 

 

18

Розроблення Календаря пам’ятних та знаменних дат з історії Новгород- Сіверщини       листопад       Провозін П.В.

листопад   

Провозін П.В.

 

19

Досліджувати наукові теми:

–“Перші переклади “Слова українською мовою”;

 –“Новгород-Сіверський в епоху “Слова”;

 –“Українські переклади “Слова” дореволюційні та сучасні”;

–“Язичницькі корені і християнські мотиви у “Слові о полку Ігоревім” ;

–“Дослідження “Слова” в Незалежній Україні 1991-2018рр.”;

–       “Слово в українській драматургії І.Франко, Г.Хоткевич”;

–        “Колекція стародруків  ХУІІІ- поч. ХІХ ст. у фондах музею-заповідника “Слово…”;

–       “Колекція дерев’яного різьблення у фондах музею”;

–       “Колекція графіки у фондах музею”.

Протягом року

 

 

Радченко О.О.;

Лобачова І.М.;

 

Бунак О.В.;

 

Кривич С. В..;

АндросенкоН.М

 

Обиденна О.М.

 

Ковалюк А.С.

 

Дубовець С.М.

 

Темгеневська С.М

 

20

Написати нові реферати  за темами:

 

–       До 125-річчя з дня народження Ю.Тувіма перекладача “Слова” польською мовою;

    До 205-річчя з дня народження Я.Головацького – українського етнографа, поета, перекладача “Слова”;

   До 85-річчя  з дня народження Р.Іванченко – української письменниці, історика, публіциста;

–       До 180-річчя з дня народження  Ю.Федьковича – письменника, перекладача «Слова»;

–       “М.Максимович, П.Куліш, К.Ушинський  та їх  робота над  “Словом”;

–        “До 170-річчя  з дня народження П. Мирного –  українського письменника, перекладача “Слова”;

–        “До 120-річчя О.Оглоблина –  українського історика, архівіста та політичного діяча”;

–        “Дослідження “Слова” 

–        І. Калинець – діячки дисидентського руху, філологині”;

–        “Р.Скворій  – науковець, громадський діяч, перекладач “Слова”.

Протягом року

 

 

Радченко О.П.

 

 

Темгеневська С.В.

 

 

Ковалюк А.С.

 

 

Дубовець С.М.

 

 

Лобачова І.М.

 

 

Бунак О.В.

 

Кривич С. В.

 

Обиденна О.М.

 

Андросенко Н.М.

21

Продовжити роботу по комплектуванню фонду бібліотеки  музею.

протягом року

Коврижко Н.М.,

наукові співробітники

22

Продовжити роботу над формуванням електронного архіву бібліотеки музею.

протягом року

наукові співробітники, Коврижко Н.М.

23

Брати участь  в археологічних дослідженнях Новгорода-Сіверського.

протягом року

наукові співробітники

24

Проводити дослідницьку роботу в архівних установах.

протягом року

наукові співробітники

25

Співпрацювати з Навчально-науковим інститутом історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету

ˮЧернігівський колегіумˮ імені Т.Г. Шевченка та Національною Спілкою краєзнавців України.

 

протягом року

наукові співробітники

               

 

                                          ІV.   Науково-освітня робота

 

                   Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1.

“Прагнення до єдності та свободи”-. Історична година до  100-річчя Акту злуки УНР та ЗУНР та 100-річчя Української революції   

 січень

Авдієнко Н.П.

2.

“Кіборги живуть серед нас”-патріотична година до дня захисників Донецького аеропорту .

18.01.2019

Приход С.М.

3.

“Бій під Крутами: відомі і невідомі сторінки”- виховна година до дня пам’яті героїв Крут .

29.01.2019

Провозін П.В.

4.

“Афганістан – мій біль і пам’ять” - зустріч молоді міста з учасниками війни в Афганістані до вшанування учасників бойових дій на території інших держав .

  лютий

Авдієнко Н.П Приход С.М.

5.

“Пошли нам, Боже, нині Богунів…” тематичний захід до 355-річчя загибелі Івана Богуна- героя національно-визвольної боротьби України 1648-1654 років .

  лютий

Авдієнко Н.П Провозін П.В.

6

 “Майдан ридав, а сотня в небо йшла…”- вечір-реквієм до дня Героїв небесної сотні.

 лютий

Авдієнко Н.П Приход С.М.

7.

“Художник слова і пензля”- усний журнал до  205-річчя з дня народження  Т.Г.Шевченка

  березень

наукові співробітники

8.

“Чорна віха історії” -  інформаційна година до річниці аварії на ЧАЕС

  квітень

Приход С.М.

9.

ˮ К.Ушинський, П.Куліш, М. Максимович – випускники Новгород-Сіверської чоловічої гімназії та їх робота над ˮСловом о полку Ігоревімˮ- усний журнал 

квітень.

Авдієнко Н.П.

10.

Виховні години, уроки мужності та слави, святкові лінійки в учбових закладах міста та біля експозиції до Дня пам’яті та примиренні, дня Перемоги, дня скорботи та дня звільнення від нацистів провести  

травень, червень, вересень

наукові співробітники

11.

“І рушник вишиваний…”-тематичний захід до дня української вишиванки

16 травня

Авдієнко Н.П Приход С.М.

12

“У жорнах НКВС” -  історична година до дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні 

15.05.2019

Провозін П.В.

13

 

Інформаційні години та лекції до Дня Конституції України, Дня прапора та дня Незалежності.

червень, серпень

наукові співробітники

14

До 135-річчя  від дня народження Ісаа́ка Про́хоровича Мазе́пи (1884—1952рр.), українського політичного і державного діяча. Керівника уряду Української Народної Республіки періоду Директорії (від серпня 1919 до травня 1920 року) провести інформаційну годину.

16.07.2019

Авдієнко Н.П.

15

“І в тилу кувалась Перемога” - уроки мужності біля експозиції музею до дня партизанської слави

Протягом вересня

наукові співробітники

16

Дні турецької культури у музеї.

 вересень

наукові співробітники

17

“Козацькому роду нема переводу”- тематичний захід до дня українського козацтва та дня захисника України .

 жовтень

Авдієнко Н.П Приход С.М.

18

“Вклонимося великим тим рокам» (наші земляки в боях за Україну”-виховні години в учбових закладах до 75-річчя вигнання нацистських загарбників з України

жовтень

наукові співробітники жовтень

19

“Країна нескорених: 2004-2014”-виховна година до дня гідності і свободи

21.10.2019

Приход С.М.

20

“Схилимо голови в скорботі” - вечір пам’яті до дня вшанування жертв Голодоморів в Україні

  листопад

Авдієнко Н.П

21

“Є така професія – Батьківщину захищати” - зустріч молоді міста з учасниками АТО до дня Збройних Сил України

грудень

Авдієнко Н.П Приход С.М.

22

“Чорнобиль – чорний біль моєї країни” - годину пам’яті до вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

грудень

Приход С.М.

 

 

                                V. Експозиційна робота.

1

Оформити пересувну виставку ˮАфганістан-мій більˮ

січень

Приход С.М., Пехотний М.М.,

Шкребень В.А.

2

Оформити інформаційний стенд ˮВидатний полководець Україниˮ - до 355-річчя загибелі І.Богуна

 лютий

Авдієнко Н.П.

3

Оформити пересувну виставку Інституту Національної пам’яті ˮІсторія тризубаˮ, підготувати її презентацію за участю представника Інституту Національної пам’яті у Чернігівській області Сергія Бутка.

лютий

Радченко О.П.

4

Оформити виставку живопису та декоративно-ужиткового мистецтва.

лютий       

Радченко О.П.

5

Провести реекспозицію залу  ˮСвідок столітьˮ . Доповнити новими матеріалами.           

лютий

Радченко О.П.

наукові співробітники

 

6

 

 

Виставка графіки з зібрання С.Воїнова

березень   

Радченко О.П.,

наукові співробітники

7

Провести реекспозицію залу ˮДослідники  ˮСлова…ˮ. Доповнити новими матеріалами.

березень

Радченко О.П.

8

Провести реекспозицію залу краєзнавчого відділу ˮУкраїнський народний побутˮ

Квітень-травень

Авдієнко Н.П,

Пехотний М.М.,

Шкребень В.А.

9

Виставка графіки А.Тимошенко   

квітень      

Радченко О.П.,

наукові співробітники

  10

Оформити виставку до дня української вишиванки «І на тим рушничкові…».

травень

Авдієнко Н.П.  Дубовець С.М

 Пехотний М.М.,

Шкребень В.А.

 11

Виставка вишивки з фондів Національного заповідника ˮГетьманська столицяˮ.

травень

Радченко О.П.

Пехотний М.М.,

Шкребень В.А.

12.

Оформити виставку виробів Народних майстрів народної творчості Новгород –Сіверщини.

червень

Авдієнко Н.П.  Дубовець С.М

 Пехотний М.М.,

Шкребень В.А.

  13.

Оформити виставку ˮНові археологічні знахідки у Новгороді-Сіверськомуˮ (археологічні знахідки з експедицій  останніх років) .

червень

 Авдієнко Н.П.  Дубовець С.М

 Пехотний М.М.,

Шкребень В.А.

14

Оформити виставку, присвячену 200-річчю з дня народження П.О.Куліша.

липень

Авдієнко Н.П.  Дубовець С.М

 Пехотний М.М.,

Шкребень В.А.

15.

Виставка ікон ХУІІІ-поч. ХХ ст. з фондів музею.

серпень     

Радченко О.П.

16.

Фотовиставка ˮНовгород-Сіверський  у період Незалежності 1991-2018 років.ˮ

вересень

Радченко О.П.

17

Оформити пересувну виставку, присвячену 75-річчю звільнення України ˮНовгород -Сіверці в боях за Українуˮ.

жовтень

Авдієнко Н.П. 

18

Оформити виставку  живопису Дем’яна Овсієнка

жовтень

Радченко О.П.

19

Провести реекспозицію залу ˮНовгород-Сіверське князівствоˮ.        

червень

Радченко О.П.

  20

Провести реекспозицію розділу ˮНовгород -Сіверський в Х-ХІІ ст..ˮ.

листопад

Авдієнко Н.П.  Дубовець С.М

Пехотний М.М.,

Шкребень В.А.

  21

Оформити пересувну виставку Інституту Національної пам’яті ˮПерепрочитання Донбасаˮ

Протягом року

Радченко О.П.

  22

Оформити виставку акварелі Оксани Косової.            

листопад

Радченко О.П.

  23

Оформити виставку живопису Валерія Половця.                 

грудень

Радченко О.П.

 

                                    VІ.  Культурно- масова робота

 

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

 

1

Проводити безкоштовне  екскурсійне обслуговування  дітей до 6 років, дітей з багатодітних родин, дітей-сиріт,  людей з обмеженими можливостями,  учасників бойових дій, ветеранів Другої світової війни,   ліквідаторів аварії на  ЧАЕС

протягом року

 наукові співробітники

 

2

Організувати та проводити шефську,  волонтерську роботу з призовниками та військовослужбовцями прикордонних загонів Б.Вороб’ївський та Грем’ячський Новгород-Сіверського р-ну:

а) безкоштовне екскурсійне обслуговування;

б)лекції на історичну, краєзнавчу та патріотичну тематику тощо;

в) зустрічі, «кругли столи», вечори пам’яті;

г)матеріальна допомога.

протягом року

 наукові співробітники

 

3

Проводити національно-патріотичну роботу  зі скаутськими, молодіжними, юнацькими організаціями.

протягом року

 наукові співробітники

 

4

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту провести інформаційну годину  в учбовому закладі міста.

27.01.2019

 

 

5

До Міжнародного дня театру  провести  тематичний захід.

27.03.2019

Авдієнко Н.П.

 

6

Забезпечити підготовку сувенірної продукції До початку  екскурсійного сезону 2019 року.

березень   

Радченко О.П. Авдієнко Н.П., наукові співробітники

 

   7

Забезпечити організацію та проведення   Дня відкритих дверей До Міжнародного Дня музеїв

18.05.2019

Радченко О.П. Авдієнко Н.П., наукові співробітники

 

   8

Забезпечити організацію та проведення урочистостей з нагоди Міжнародного Дня музеїв.

17.05.2019

Матюк О.Г.

Радченко О.П.

 

   9

Проводити роботу з популяризації музею – заповідника.

 Постійно

Радченко О.П. Авдієнко Н.П., наукові співробітники

 

  10

Підготувати та провести спільно з міською радою історичний фестиваль ˮНовгород-Сіверський княжийˮ, до 1030 річчя Новгорода-Сіверського.

вересень

Матюк О.Г., Радченко О.П.

 

 

 

 

                              VІІ. Просвітницька діяльність

         Назва заходу    

Термін виконання        

Відповідальний

1

Готувати  і розміщувати інформацію про діяльність музею-заповідника на офіційному веб-сайті музею та на офіційній сторінці в мережі ˮФейсбукˮ.

протягом року

Сектор  наукової та просвітницької роботи

2

Підготувати виступи на місцевому ТБ:

    Дня  архітектури України за темою: ˮАрхітектурні перлини Новгорода-Сіверськогоˮ               

    До Дня хрещення Київської Русі-

 

 

01.07.2019

 

 

28.07.2019

Авдієнко Н.П.

3

Підготувати цикл передач на місцевому ТБ   присвячених ˮСлову о полку Ігоревімˮ.

протягом року

наукові співробітники відділу давньоруської літератури

4

Підготувати   цикл передач на місцевому ТБ  по краєзнавчій, фольклорній, етнографічній тематиці.

протягом року

Авдієнко Н.П. наукові співробітники

5

Надавати  методичну та інформаційну допомогу в написанні рефератів та  робіт МАН учням та студентам учбових закладів міста та району.

протягом року

наукові співробітники

6

Підготувати статті до газети ˮСіверський крайˮ:

-         75-річчя  з дня народження Карася В.Ф. (07.01.1944р.) – Заслуженого художника України., уродженця с. Фаївка Новгород-Сіверського району.

-         75-річчя з дня народження  Пушика С.Г. (26.01.1944р.) – український письменник.

-         110-річчя  з дня народження Кобуладзе С.С. (07.02. 1909р.) – грузинський художник-графік.

-         90-річчя з дня народження Сумарукова  Г.В. ( 10.03.1929р.) – кан. біологічних наук, дослідник ˮСлова…ˮ.

-         80-річчя з дня народження Тищенко Б.І. (23.03.1939р.) – композитор.

-         100-річчя з дня народження Махновця Л.Є. (31.05.1919р.) –  історик, археолог.

-         100-річчя з дня народження Охріменко П.П. (16.07.1919р.) – літературознавець, перекладач, письменник.

-         100-річчя  з дня народження  Булахова М.Г. ( 22.07.1919 р.) – білоруський мовознавець.

-         345-річчя заснування   стаціонарної друкарні  у Новгороді-Сіверському Лазарем Барановичем. (1674р.)

-         1030 років Новгороду-Сіверському. (989р.)

-         330-річчя  з початку друку Житій Святих   Димитрія, митрополита Ростовського (1689р.)

-         110-річчя з дня народження Гребінки Л.Є (1909) – українського поета, перекладача.

-         20-річчя відновлення Спасо-Преображенської обителі ( 1999р.).

-         120-річчя О.Оглоблина (06.12.1899р) –  українського історика, архівіста та політичного діяча.

 

 

січень

 

 

 

січень

 

 

лютий

 

 

березень

 

березень

 

 

травень

 

липень

 

липень

 

 

серпень

 

вересень

 

жовтень

 

жовтень

 

 

листопад

 

грудень

Радченко О.П.,

Авдієнко Н.П.

наукові співробітники

 

                                      VІІІ. Фондова діяльність

 

  Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Виконувати комплекс робіт з обліку, інвентаризації та збереження музейних цінностей

Протягом року

Дубовець С.М.

2

Забезпечити організацію та підготовку засідання фондово-закупівельної комісії

Протягом року

Дубовець С.М.

3

Забезпечити передачу до фондів заплановані експонати.

протягом року

наукові співробітники

4.

Продовжити співпрацю  з дослідниками ˮСлова…ˮ.

Протягом року

наукові співробітники

5.

Проводити обстеження фондових приміщень

Протягом року

Дубовець С.М.

6.

Забезпечити дотримання норм тепло-воложистого, світлового та біологічного режимів у музейних приміщеннях та фондосховищах.

Протягом року

Дубовець С.М.

7.

 Забезпечити проведення реєстрації                            

та обробку предметів, що 

надходитимуть до фондів музею.

протягом року

Дубовець С.М., Темгеневська С.В.,

Ковалюк А.С.

8.

Завершити перевірку науково-допоміжного фонду фондосховища музею-заповідника ˮСлово

 о полку Ігоревімˮ.     

І квартал   

Дубовець С.М., Темгеневська С.В., Ковалюк А.С.

9.

Розпочати перевірку науково-допоміжного фонду фондосховища краєзнавчого відділу музею-заповідника ˮСлово о полку Ігоревімˮ. 

ІУ квартал

Дубовець С.М., Темгеневська С.В., Ковалюк А.С.

10

Зробити фотофіксацію інвентарних книг (надходження предметів за 2018 рік.)   

січень        

Дубовець С.М., Темгеневська С.В., Ковалюк А.С.

11

Започаткувати та провести акцію до Міжнародного Дня музеїв ˮПодаруй музею експонатˮ

Квітень-травень

Радченко О.П., Авдієнко Н.П.,

Дубовець С.М.

12

Оновити топографічні описи експозиційних залів.              

І квартал

Дубовець С.М., Темгеневська С.В., Ковалюк А.С.

13

Зробити топографічні описи музейних предметів фондосховищ.          

протягом року

Дубовець С.М., Темгеневська С.В., Ковалюк А.С.

14

Підготувати документи на експертизу група нумізматика, розділ фалеристика .             

ІІІ квартал

Дубовець С.М.

15

Підготувати перелік предметів на 2020 рік до  ННДРЦ, які  потребують реставрації.                 

ІІІ квартал

Дубовець С.М.

16

Проводити фотофіксацію предметів, які надходитимуть до музею.         

протягом року

Дубовець С.М., Темгеневська С.В.

17

Продовжити роботу над занесенням

документальної групи по темі

"Слово" до електронного каталогу за

 авторством.         протягом року

протягом року

Дубовець С.М., Темгеневська С.В., Ковалюк А.С.

18

Продовжувати роботу по занесенню

 предметів основного фонду до електронного каталогу.

протягом року

Ковалюк А.С.

19

Завершити  звірку предметів

 краєзнавчого відділу (дорадянський,

радянський періоди).   

 

ІУ квартал 

 

Дубовець С.М., Темгеневська С.В.,

Провозін П.В.

20

Продовжити  роботу над створенням

 каталогів до колекцій.

протягом року  

Дубовець С.М., Темгеневська С.В., Ковалюк А.С.

21

Зробити опис фондово-облікової

документації на 2020 рік.     

до 30.12.2019 

Дубовець С.М.

 

                               ІХ. Видавнича та бібліографічна діяльність

 

      Назва заходу

Термін виконання

 Відповідальний

1

Підготувати до друку матеріали Круглого столу, присвяченого 350-й річниці обрання гетьманом Лівобережної України Дем’яна Ігнатовича.

січень-лютий

Радченко О.П.

2

Підготувати до друку путівник  з історії Новгорода-Сіверського.

лютий-березень

Радченко О.П.

Авдієнко Н.П.

Лобачова І.М.

3

Готувати матеріали  до    музейного друкованого видання  ˮНовгород-Сіверські старожитностіˮ.

щоквартально

Редакційна колегія

4

Продовжити роботу над формуванням довідкових картотек

постійно

Коврижко Н.М.

5

Продовжити співпрацю з обмінно-резервними фондами  обласних бібліотек.

постійно    

Коврижко Н.М.

6

Доповнювати новими  матеріалами папки  по темам : ˮСлово о полку Ігоревімˮ, ˮІсторія Новгород-Сіверського князівстваˮ, ˮІсторія Спасо-Преображенського монастиряˮ, ˮНовгород-Сіверщина краєзнавчаˮ.

 

постійно    

Коврижко Н.М.

7

Опрацьовувати матеріали статей з журналів, спеціалізованих книг, видань пов'язаних зі "Словом...".

 

постійно             

Коврижко Н.М.

8

Підготувати до друку матеріали генеалогічних читань ˮРодові таємниці Сіверянського краюˮ

Вересень-жовтень

Матюк О.Г.

Радченко О.П.

Авдієнко Н.П.

9

Підготувати  інформацію про  нові надходження літератури  за темами: ˮСлово о полку Ігоревімˮ, ˮНовгород-Сіверське краєзнавствоˮ.

 

Протягом року

Коврижко Н.М.

 

          

                       Х. Адміністративно-господарська діяльність.

 

1.

Проводити   роботи з благоустрою прилеглої території

 

на протязі року

Співробітники музею

2

Проводити  інструктажі  з техніки безпеки та охорони праці.  

згідно з планом

Кабиш О.В.

3

Провести поточні ремонти фойє та туалетних кімнат

І  квартал

Кабиш О.В.

4

Забезпечити заготівлю   паливо на нова опалювальний сезон у краєзнавчий відділ.

ІІ квартал

  Кабиш О.В.

5

Провести ремонт дерев’яних сходів та  переходу над  ˮКняжим теремомˮ

 

ІІ квартал

 

 

Адміністративно-господарський відділ

 

 6

Провести поточний ремонт приміщення краєзнавчого відділу

ІІІ квартал

Адміністративно-господарський відділ

7

Забезпечити своєчасне проведення навчання з охорони праці та техніки безпеки.

За окремим планом

Кабиш О.В.

8

Забезпечити проведення комплекс робіт з охорони праці

постійно

Кабиш О.В.

9

Забезпечити належну експлуатацію та своєчасну перевірку ДВК та котлів у приміщеннях музею-заповідника

серпень-квітень

Кабиш О.В.

10

 

 

Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

постійно

Деденок О.П.

11

Забезпечити контроль за своєчасною сплатою орендної плати підприємцями, згідно із  укладеними договорами оренди.

постійно    

Деденок О.П.

12

Забезпечити ефективне та раціональне використання енергоресурсів.

постійно             

Деденок О.П. Кабиш О.В.

13

Забезпечити впровадження енергозберігаючих заходів  та щоденний моніторинг використання енергоносіїв.

постійно                       

Деденок О.П. Кабиш О.В.

14

Своєчасно проводити технічний огляд автотранспорту музею.

постійно                       

Деденок О.П. Кабиш О.В.

15

Забезпечити своєчасне вивезення твердих побутових відходів.

постійно                         

Кабиш О.В.

16

Забезпечити своєчасне навчання операторів котельні  краєзнавчого відділу.

Серпень-вересень

  Кабиш О.В.

 

 

Заступник директора по науці                                             О.П. Радченко

 

 

Новгород-Сіверський Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Игоревім"

 Матеріали сайту захищені авторськими правами законодавства України,